Saturday, November 16, 2013

अम्मल!  
हैकमको बजारमा
चर्दैछन् 
अम्मली भेँड़ाहरू
 
भीरको टुप्पोबाट झरेर मर्दैछन्
भविष्यको चट्टानमा।
कति मरिसके भेँड़ाहरू?
औला भाँचेर गन्ती गर्दैछन्
बैदार समय।